fbpx

[:ro]Activități[:en]Activities[:]

[:ro]1.Activități de comemorare a Eroilor-Martiri, conservare și punere în valoare a evenimentelor din istoria noastră recentă.

2. Cercetarea documentelor referitoare la Revoluţia Română şi informarea opiniei publice cu privire la rodul acestei cercetări. În acest scop ne folosim de diverse modalităţi de informare publică:

distribuire gratuită de pliante, broşuri şi albume cu fotografii din Revoluţie sau fotografii ale monumentelor realizate de Memorialul Revoluţiei;

organizare şi participare la simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale;

realizare de filme documentare;

publicare de cărţi şi reviste;

publicare de studii, articole şi recenzii în revistele de cultură româneşti şi străine;

sprijinirea cercetătorilor, studenţilor sau a elevilor care doresc să se aplece asupra acestui subiect, prin punerea la dispoziţie a documentelor din arhiva noastră şi a cărţilor din bibliotecă.

3. Încă de la începuturile sale, Memorialul Revoluţiei a sprijinit o multitudine de manifestări artistice şi culturale, organizând în spaţiul propriu diverse expoziţii şi simpozioane.

Memorialul Revoluţiei a fost vizitat până acum de mii de oaspeţi, atât din România, dar mai ales din afara României. Dintre vizitatori îi enumerăm pe: Regele Mihai I al României; preşedinţii României postdecembriste: Ion Iliescu, Emil Constantinescu și Klaus Werner Iohannis; ambasadori ai S.U.A., Franţei, Germaniei, Austriei, Olandei, Marii Britanii; diplomați, personalități ale societății civile din țară și străinătate, precum și turiști din toate colțurile lumii.[:en]

  1. We conduct a wide range of activities intended to honour the memory of our Martyr Heroes as well as to preserve, bring to light and lay emphasis on the events of our recent history.
  2. As part of our documentary activity, we dedicate our time and energy not only to thoroughly studying all documents and evidences regarding the Romanian Revolution but also to constantly making the wide public aware of the outcome of our researches. To this end, we use different means of public information, such as:

 

– free distribution and placement of flyers, brochures and photo albums gathering unique and thrilling images captured during the Revolution or beautiful photos of the monuments raised by the “Memorialul Revoluţiei”;

– planning and participating in various national and international symposiums and conferences;

– making of documentary films;

publication of exciting books and scientific magazines;

publishing numerous studies, articles and reviews in various national and international cultural magazines ;

assisting and supporting researchers, college students and pupils who are willing to approach and dig dipper and dipper into this subject, by providing relevant documents from our archive and interesting books from our own library.

  1. Even from the beginning of its existence, “Memorialul Revolutiei” supported numerous artistic and cultural events and to this end we planned and hosted various exhibitions and symposiums.

Until now, “Memorialul Revoluţiei” has opened its doors to thousands of visitors both from Romania and particularly from abroad. King Michael of Romania, Ion Iliescu and Emil Constantinescu, the first two presidents of Romania following the December events; ambassadors of USA, France, Germany, Austria, The Netherlands, United Kingdom; high officials and outstanding personalities of the civil society from Romania and overseas, as well as hundreds of tourists worldwide.[:]